Son Dakika -
EDİRNE RESMİ
YOLAGELDİLİ AİLESİ

Edirne Mebusu Şeref Beyin Kurtuluş Nutku


 5.9.2016 14:09:44   678 kez okundu.
 Kategori : GENEL İÇERİK

Edirne Mebusu Şeref Beyin Kurtuluş Nutku

Edirne Mebusu Şeref Beyin Kurtuluş Nutku

 “Artık elemli günler bitti. Trakya ’nın göğsünden, aramızdan alınan kardeşlerimiz de yakın zamanda burada olacaklardır. ”

“Ey Trakya’nın şerefli, mazlum evladı, hatırınızdadır ki Türk Ordusu sulhu selamlayarak kılıcını kınına koyduğu gün aziz Türkiye’ye çevrilen haris nazarlar zannettiler ki Türk Milletinin bütün hayat ve kudreti tükenmiştir. Herkes Türkiye ’nin bir parçasını koparmak Türk Milletini esir etmek istiyordu. Düşününüz o acı günleri. Sizi o günlerde milletin Edirne ailesinin cesim ruhundan olan bir sada Sultan Selim’e buraya çağırmıştı. Ve sizde bu davete icabet etmiştiniz. Burada o zaman söylerken ve siz benim karşımda iken o zamanki mel’un hükümetin zaptiyesi de bizi tehdit ediyordu. Lakin sizi o yükselen sada Trakya-Paşa-eli Cemiyetinin vazife-i vatan iyyeye davet eden yüksek ve mukaddes sadası size Türk Milletinin misak-ı müebbedi daima Türk kalacağını söylediği ve bunu sizden istediği zaman “evet” dediniz. İşte o zaman memlekete yapılan taarruzlara Türk Milletinin vicdanı “dur!” dedi. Hatırlarsınız, sevgili kardeşlerim, biz o gün zaferden zafere koşan, daima Türk yaşayan bayrağımızı siyah tüllere sarmıştık ve ahd û azim etmiştik ki bu mukaddes bayrağı hürriyet merasimi arasında bu siyah tüllerden çıkaracağız. Aradan üç sene geçti. Seslerimiz Meriç vadilerinden Anadolu’ya aksetti. Trakya-Paşa-eli Cemiyeti gibi Anadolu’da da cemiyetler toplanmaya başladı. Bütün bu cemiyetlere Başkumandanımız namdar Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Gazi ve Serdar arkadaşımız dedi ki: “Düşman geliyor. Türk çocuğu, ileri!”

Bu cemiyet davetine ilk koşanlar, sizin kardeşlerinizdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu suretle teşekkül etti ve “Ya ölüm, ya hürriyet!” dedi.

O zaman silahı elinden kahpece alınan şanlı Mehmetçikler azim ve imanı yalnız kendisinden alarak tırnak ve dişleriyle, Fatmalar ve Zeynepler, Türk kadınları siperlerdeki Mehmetçiğe cephane su ve ekmek taşıyarak üç sene düşmanın karşısında Türk Milleti göğsünü açtı. Atılan her kurşun Türkün sinesini değil, dünyanın en alçak mahlûku olan sefil Yunan’ın göğsünü deldi. Mehmet’in süngüsü güzel Anadolu’yu Yunanistan’a bir mezar yaptı, Trakya kurtuldu. Siz acı günlerin ye’siyle belki çok ağladınız. Fakat dikkat ediniz, sizi Trakya-Paşaeli Cemiyeti unutmadı. Onlar, servet, can ve mal verdiler. Haklarınızı aldılar ve bütün dünya anladı ki Trakya, Türkün ezeli ve ebedi yurdudur. O yurdun üstünde başka bayrak sallanamaz ve Mehmet’in verdiği karar ile Trakya’dan mavi beyaz artık ebediyen kalkmıştır.

Kardeşlerim, aziz Türkiye’nin sevgili Trakya’sı serhadd-i memlekettir. Siz Türkiye’nin uçbeylerisiniz. Uçbeyi olduğunuzu unutmayın ve bir dakika süngünüzü elinizden bırakmayın. Yaşamak hakkını müdafaa için ölmenin yolunu bilmelidir.

Şimdi sulha doğru giderken, şerefli bir sulh akd edilebilecekse iman? Ederken yapılacak büyük bir işimiz var: Altı asırdır bizi feda ede ede hayvan sürüleri gibi satan saltanat-ı şahsiyenin hitamını anlayarak her Türk çocuğu kendisinin bu vatanın sahibi olduğunu, saadetiyle mes’ud, felaketiyle berbat olacağını düşünerek halkı hükümetin her emrine itaat etmelidir ve Peyman ediniz ki üç yıldır Trakya’nın mukaddes gayesini güden Trakya Cemiyeti’nin parmağını kaldırdığı anda şitab edeceğinize ahd eder misiniz? (ahd olsun sesleri)

İşte üç sene evvel de böyle Peyman verirken mukaddes sancağımızı siyah tüllere sarmıştık. O zaman demek istemiştik ki:

Değmesi mabedimin üstüne na mahrem eli,O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli!..

Ve bugün işte artık bu ezan nefesiyle sermest ve mesuduz.

[Şeref Bey elindeki siyaha sarılı iki bayrağı iki yanda duran süngülü jandarma neferlerine verdi. Ve “asker, dedi, elinize bu bayrakların siyah örtülerini artık yırtınız!” askerler bayrakların siyah örtülerini süngüleriyle açtılar ve gözler bu siyahların içinde çıkan gül yüzlü iki bayrağın al rengiyle mesud kaldılar. Bayraklar iki askerin elinde mesud envarlarla dalgalanıyordu. Şeref Bey devam etti:]

“Aziz Trakyalılar, size Büyük Millet Meclisinin orada sizin vekilleriniz olan Bolu Mebusu Kırk-kiliseli Fuad ve arkadaşı Faik Beylerle beraber selamlarını tebliğ ederim. Onlar dediler ki: “Sizi unutmadık. Güzel Trakya ’nın çocukları çalıştılar, onlara deyiniz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti oraya vaz-‘ı yed ederken Trakya ’nın idaresini de Vali Şakir Beye tevdi etti. Onun sözlerinden çıkmamalılar.”

Kardeşlerim, elemli günleri kapayınız. Maziyi örtünüz. Cennet gibi olan Trakya’ nın göğsünden, aramızdan alınan kardeşlerimiz ve babalarımız, temin ederim ki yakın günde burada olacaklardır.”                                                     

 

Kurtuluş günü Edirne Mebusu M. Şeref (Aykut) Beyin Nutku (Vakit, No: 1781 27 TS 1338/1922)

  


Haberin ResimleriEtiketler :

Yorum Yap


Yazili ResimBu Habere Hiç Yorum Yapılmamış

0


Anket

Sitemizi Nasıl Buldunuz


 


Tümünü Gör

Polar Bilgisayar Bugün : 49   Son 1 Hafta : 463   Son 1 Ay : 4457   Son 12 Ay: 40362