Son Dakika -
EDİRNE RESMİ
YOLAGELDİLİ AİLESİ

Kasım Yolageldili’nin oğlu Cevad Bey Yunanlılar Tarafından Kaçırılıyor


 5.8.2016 22:22:42   741 kez okundu.

Kasım Yolageldili’nin oğlu Cevad Bey Yunanlılar Tarafından Kaçırılıyor

Kasım Yolageldili’nin oğlu Cevad Bey Yunanlılar Tarafından Kaçırılıyor

 Kaynak Araştırma;

Engin Koç

 

Bâb-ı Âli

Dahiliye Nezareti

Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti

Şube

Umumi

Hususi


Sinekli Hudud-ı Emniyet Müfettişliği’nden mevrud 14 Haziran 1338 tarihli ve 107 numaralı tahriratın suretidir.

1.Ramazan-ı şerifin yirmi sekizinci gecesi Edirne’de yediyol ağzında vaki Kıtırcılar

Camii şerifine bir Yunan zabiti maiyeti sekiz neferle girerek kasaturalarıyla kandilleri

kırdıktan sonra namaz kılmakta olan cemaati dışarı çıkararak işkence yaptıkları bilahire

mezkur cemaat-i İslamiye reisi bulunan Ahmed Bey ile ilmiyeden müftü efendiyi hükümete

göndererek şikayet de bulunmuşlar ise de hiç bir semere hasıl olmadığı,

2.Malkara kazasına tâbi Azaplar Karyesi Camii şerifi Ramazan’ın yedinci gecesi Yunan

eşkiyaları tarafından basılarak cemaatten iki kisinin kulağı kat’ edildikten sonra fidye-i

necat olarak beş bin drahmi ve iki yüz elli lira-yı Osmani almakla beraber cemaati döverek

savuşup gittikleri.

3.Lalapaşa kazasına tâbi Savafacı karyesinden oniki kişiyi alarak köyün haricinde bir mahale

kadar götürdükten sonra tel örgüsüne mahsus dikenli tel ile çıplak oldukları halde Yunan

jandarmaları tarafından darb edildikleri ve şiddeti darbdan üç kişinin vefat ettiği.

4.Göğüler karyesinden Ahmed oğlu Hüseyin’in hiçbir esbaba müstenid olmadığı halde Yunan

jandarmaları tarafından darb edilmekteyken tecennün eylediği Fransız konsulatosuna vuku

bulan müracaat üzerine Hüseyin’in bîmarhaneye sevk ve etıbba tarafından konsolosa şiddeti

darbdan müteessiren cinnet getirdiğine dair rapor verildiği.

5. 7 Haziran 1338 tarihinde Havsa kazasına tâbi Burunsuz karyesi eşkıya tarafından

basılarak birkaç saat süren bir müsademeyi müteakip Yunan müfrezelerinin yetişmesi

üzerine sakilerin firara muvaffak oldukları ve bu esnada halktan birkaç kişinin vefat

ettiği Burunsuz hadisesinde alakası olduğu bahane edilen Edirne eşrafında Kasım Efendi’

nin mahdumu Cevad Bey’in hükümetçe bir semt-i meçhule sevk edildiği hayat ve mematından

henüz ailesinin malumatdar olmadığı bu vakayı müteakip Yunan asker ve jandarmalarından

mürekkeb bir kafilenin lalettayin günlerde karye-i mezkureyi basmakta bulundukları hiçbir

delail ve emareye desters olunmadan derdest ettikleri Müslümanlar’ın hapishanelere sevk

edilerek her türlü ihtiyacat-ı hayatiyeden mahrum bırakıldıkları bunlardan bir kısmının

açlıktan vefat ve kısmı diğerinin “Epir Adası’na” sevk edilerek muhtelif cezalarla tecziye

edildikleri şimdiye kadar bu vecihle istinadatla mahkum ve Epir Adası’na sevk ettikleri

Müslüman’ın 480 kişiye baliğ olduğu, 6. 18 yasından 55 yasına kadar olan her ferdin yollar

insasına mecbur tutulduğu  yapmayanların 15 drahmi vereceğinin beyanname suretiyle ilân

edildiği maruzdur ol babda.

Aslına mutabıktır.

Kaynak;

Hazırlayan: Bilgen BAYIN

Danısman: Prof. Dr. Ilker ALP

Lisansüstü Egitim, Ögretim ve Sınav Yönetmeliginin Tarih Anabilim Dalı, Yakınçag Tarihi Bilim Dalı için

öngördügü YÜKSEK LISANS TEZI olarak hazırlanmıstır.

  


Haberin ResimleriEtiketler :

Yorum Yap


Yazili ResimBu Habere Hiç Yorum Yapılmamış

0


Anket

Sitemizi Nasıl Buldunuz


 


Tümünü Gör

Polar Bilgisayar Bugün : 131   Son 1 Hafta : 1350   Son 1 Ay : 5972   Son 12 Ay: 51007